Informace na cesty

Vážení klienti,


Děkujeme Vám za projevenou důvěru při výběru Vaší dovolené s naší cestovní kanceláří. Věnujte prosím pozornost
následujícím informacím:

Odbavení na letišti:

Odbavení na letišti probíhá pouze elektronicky, na základě Vašeho platného cestovního dokladu a komplexního cestovního odbavení, které bude součástí Vašeho e-mailu. Po příchodu na letiště proto prosíme
věnujte pozornost informačním tabulím s odlety, kde najdete číslo odbavovací přepážky pro Váš let, kde se se zavazadly
odbavíte.

Zavazadla:

Cestující má právo si s sebou vzít jedno zavazadlo o váze do 15 kg na osobu do zavazadlového prostoru a jedno příruční
zavazadlo do kabiny o váze do 5 kg a max. rozměrech 55x45x25cm. Příruční zavazadlo nesmí obsahovat ostré kovové
předměty (kapesní nože či nůžky) a jakékoliv gely či tekutiny nad 100ml. Upozorňujeme, že je zakázáno do arabských
zemí dovážet erotické pomůcky či pornografické materiály, které budou při příletu do cílové země zabaveny. Pokud
cestuje více osob s jedním společným zavazadlem, váha tohoto zavazadla nesmí přesáhnout 30 kg. Za překročení
váhového limitu se účtuje poplatek dle příslušné letecké společnosti a je třeba jej nahlásit a uhradit přímo v cestovní
kanceláři ještě před dovolenou. V opačném případě nebude toto zavazadlo při odbavení na letišti akceptováno. Za
poškození či ztrátu zavazadla při letecké přepravě odpovídá v plném rozsahu letecká společnost. Prosíme, zkontrolujte si
svá zavazadla bezprostředně po jejich vyzvednutí před opuštěním celního prostoru. Po opuštění celního prostoru již není
možné náhradu nárokovat. Pro uplatnění nároku vůči letecké společnosti je třeba sepsat protokol o poškození či ztrátě
zavazadla (P.I.R.) u přepážky reklamace. Dále je třeba doložit platný cestovní doklad a palubní vstupenku.

Vstupní podmínky do země:

Každý cestující se při vstupu do cílové země musí prokázat platným cestovním dokladem s platností 3 měsíce po
návratu. Do Tuniska, Turecka i Egypta tedy lze vycestovat nově i na rychlopasy. Do Egypta je povinné vízum, které lze
zakoupit přímo v cestovní kanceláři nebo po příletu do Egypta. Do Tuniska a Turecka se vízum nepožaduje. Pokud si
však zakoupíte samostatnou letenku do Tuniska, vízum je povinné. Doporučujeme ověření podmínek pro vstup do cílové
země na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz či u zastupitelského úřadu dané země. Od
27/06/2012 bude moci dítě cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Upozorňujeme, že v cílových
destinacích neakceptují českou měnu, je proto nutné si před odletem zajistit volně směnitelnou měnu (např. EUR či
USD).

Delegát:

Po příletu do destinace a vyzvednutí zavazadla projdete celní a pasovou kontrolou. V příletové hale Vás již bude očekávat
náš delegát, který vám podá informace o transferu a organizaci pobytu. Delegát neasistuje při ubytování a nerozhoduje o
přidělování pokojů, které je v plné kompetenci recepce hotelu. V prostorách recepcí jednotlivých hotelů jsou umístěné
informační knihy či tabule s kontaktem na delegáta, jeho konzultační hodinami a najdete zde také aktuální nabídku
fakultativních výletů. 24 hodin před odletem zpět do České republiky se prosím informujte u našeho delegáta o platném
letovém řádu. Letové řády se mohou změnit.

Ubytování a strava:

Na základě mezinárodně platných hotelových směrnic má hotel právo poskytnout ubytování zpravidla po 14:00 hodin. V den
odletu je nutno uvolnit pokoje nejpozději do 12:00 hodin. Stravování formou all inclusive začíná a končí společně s
ubytováním.

Doplňující informace:

Těhotné ženy jsou přepravovány na vlastní riziko pouze do 34. týdne těhotenství. Posádka příslušného letu může
požadovat lékařské potvrzení o způsobilosti k přepravě. Přeprava od 35. týdne těhotenství není možná.
O možnostech parkování na letišti v Praze se můžete informovat na našich webových stránkách v sekci - Parkování na letišti,
kde si toto parkování můžete on-line objednat.
V urgentních případech kontaktujte svého delegáta v destinaci.